1

Gaixotasunagatik, zahartu garelako edo bat-batean edo pixkanaka etorritako mendekotasunagatik autonomia eta independentzia galduz gero, zu nola zaintzea nahiko zenuke?

A · Non? Nork? Nola?
B · Zein litzateke zure kezka nagusia?

ERANTZUN